Din bolig

Praktiske oplysninger om din bolig

Affald 

Al affald skal være pakket ind eller lægges i affaldsposer, inden det lægges i papiraffaldsposen. - Der kan ved henvendelse til Ejendomskontoret - mod betaling - opstilles et ekstra stativ med pose.

Papir, aviser, blade og lignende skal kommes i de dertil indrettede containere, der står forskellige steder i bebyggelsen.

Flasker og glas skal ligeledes kommes i de containere, der står rundt om i bebyggelsen.

Afhentning af haveaffald og storskrald foretages af ejendomsfunktionærerne. I tilfælde af større ting, der skal fjernes, kan der rettes henvendelse til Ejendomskontoret om dette.

 Afhentningen foregår efter nedenstående:
 Haveaffald
 • Mandag:
Byengen 1-106 og Nordengen 1-48
 • Tirsdag:
Byengen 107-235 og Nordengen 49-96
 Storskrald
 • Onsdag:
Byengen 1-106 og Nordengen 1-48
 • Torsdag:
Byengen 107-235 og Nordengen 49-96

Der kan i forbindelse med sammenhængende helligdage komme forskydninger i de fastsatte dage. - I sådanne tilfælde bliver der udsendt besked om de ændrede afhentningstidspunkter.

Husk at al affald
- både haveaffald og storskrald -
skal afleveres i klare plasticposer.

Både haveaffald og storskrald må tidligst stilles frem aftenen før afhentning. Affaldet skal stilles foran skuret, så det tydeligt kan ses, at det er dette, der skal afhentes.

Storskrald er alt normalt affald med undtagelse af bioaffald og restaffald.
Papirsækkene, hvor du lægger dit køkkenaffald, bliver tømt som normalt.

Bil-affald (dæk, akkumulatorer, udskiftede dele), bygningsaffald (nedtagning af vægge m.m.) må for egen regning transporteres til genbrugspladsen. Kemikalier (gl. maling og lign.) må enten afleveres til Miljøbilen eller afleveres på genbrugspladsen.

 

Antenneanlæg

I boligen er der installeret fællesantennestik til TV.

 • I 2-værelses boliger (blok 1, 2 og 25) er der tv-stik i stuen.
 • I 3-værelses boliger (blok 3) er der tv-stik i stuen og et værelse mod haven. 
 • I 4-værelses boligerne er der tv-stik i stuen og på 1. sal. 

Afdelingens coax-kabelnet giver mulighe for at modtage YouSee grundpakken.
Ønsker man flere kanaler, aftales dette direkte med YouSee. Du har mulighed for at vælge enten mellem- eller fuldpakken eller et valgfrit bland selv produkt. Du skal ved bland selv have enten en tv-boks eller en kortlæser i dit tv.

Du har også mulighed for tilkobling til bredbånd igennem dit tv-stik. Dette aftales med distrributøren, hvor YouSee er en mulighed. Der err flere hastigheder at vælge imellem, men du skal i alle tilfælde have et modem, der kobles til dit tv-stik.

Har du bredbånd, har du også mulighed for at få fastnet telefon (ip-telefoni) fra modemet.

Betaling for TV-tilslutningen sker sammen med betaling af husleje. Det vil fremgå af huslejeopkrævningen, hvad der skal betales i gebyr for både tilslutning til grundpakken og Copy-Dan-afgift.

- Herudover skal der betales sædvanlig licens til DR og TV 2, som opkræves særskilt af Danmarks Radio.

Der må ikke opsættes private antenner uden tilladelse fra Administrationsselskabet.

En forudsætning for god modtagelse er, at TV-modtagere er korrekt tilsluttet antennestikdåsen og at kablet er på 75 ohm.

Tilslutning må kun foretages med YouSee Ready-mærkede antennekabler som lever op til den internationale standard CENELEC EN50083 og har tilstrækkeligt HF-tætte dobbelskærm, herunder også for LTE/4G-signalet.

Eventuelle udgifter til at finde frem til et apparat, der forstyrrer signalmodtagelsen, betales af den, der forårsagede skaden.

Ved defekt antennestikdåse rettes omgående henvendelse til ejendomskontoret, der så vil sørge for, at der bliver foretaget en reperation.

 

Blandingsbatterier

I badeværelset er der som standard monteret etgrebs blandingsbatteri ved håndvasken.

I køkkenet er der som standard togrebs blandingsbatterier, ved udskiftning opsættes et etgrebs blandingsbatteri.

Rengøring af armaturerne foregår udelukkende med en ren, fugtig klud. Brug aldrig skurepulver, "RensLet" eller lignende produkter, der sliber overfladen.

Den daglige rengøring lettes, hvis man en gang om måneden polerer armaturerne med sprit.

Blandingsbatterierne er forsynet med en si (også kaldet en perlator). Sien opfanger urenheder i vandet og fungerer samtidig som en vandsparer.

Sien på afløbstuden skrues af og rensen mindst én gang om måneden på grund af vandets kalkindhold. Dette gøres lettest ved at lægge sien i lidt eddike natten over.

Afkalkningsmidler til kaffemaskiner kan også anvendes.

Sien skal altid skrues på igen så hurtigt som muligt.

Hvis en hane drypper, skal du henvende dig til ejendomskontoret og melde dette. Dryppende haner forårsager unødigt vandspil.

 

Boring i vægge

Af hensyn til de indstøbte el-installationer må der ikke fastgøres noget lodret over og under udløbsrosetter og afbrydere eller nærmere end 10 cm fra dørfatninger,

I betonvægge og -lofter er det nødvendigt at bore huller til fastgørelsen. (Slagboremaskine kan lånes på ejendomskontoret).

Ophængning kan udføres med skruer i almindelig plastbøsning til beton.

I skillevæggene (Gips-vægge) kan ophængning af lette genstande klares med søm og skruer og specielle bøsninger.

I badeværelset gælder specielle begrænsninger:

Vaegge

 

El-installationer

Ved defekte el-installationer skal der altid rettes henvendelse til ejendomskontoret.

Hvis fejlen skyldes slid og ælde, er reparationen gratis.

I gangen er der anbragt sikringer for lys, vaskemaskine, tørretumbler,  komfur og ventilator i badeværelset.

Hvis strømmen svigter helt eller delvis, bør du efterse sikringerne.

Ved kortslutning eller overbelastning springer melderen ud. Brugsgenstanden, der har forårsaget overbelastningen eller kortslutningen, fjernes fra stikkontakten eller lampeudtaget, og sikringen udskiftes med en ny.

Såfremt melderen efter sikringsudskiftningen igen springer ud, meldes dette til ejendomskontoret, der så vil tilkalde en autoriseret el-installatør.

Hav altid ekstra sikringer i boligen.

Til lysinstallationen må kun anvendes 10 ampere sikringer. Til komfuret og vaskemaskinen må kun anvendes 16 ampere sikringer. Der må ikke anvendes andre størrelser sikringer, end der er angivet på sikringstavlen.

Installationen i boligen er ekstrabeskyttet ved hjælp af hpfi-relæ, som er monteret ved siden af sikringerne.

Ved fejl i installationen eller de tilsluttede brugsgenstande vil HPFI-relæet afbryde strømmen.

Fejlen findes således:

 • Sluk alle kontakter i boligen.
 • Tænd relæet.
 • Tænd kontakterne én ad gangen. Når relæet slår fra, er fejlen fundet.
 • Sluk den kontakt, som er skyld i, at relæet slog fra - og tænd den ikke igen.
 • Slå relæet til igen.

Reperer omgående fejlen - eller meld problemet til ejendomskontoret.

 

El-komfur

Standardkomfuret har keramisk overdel, varmtluftovn, magasinskuffe samt børnesikring.

Husk kun at anvende pander og gryder, der er beregnet til keramiske kogeplader. Bunden på gryder og pander skal være helt plane - og skal udfylde hele kogepladen.

 

Forsikringer

Afdelingen har glas- og kummeforsikring.
Ved skader på disse skal der ske henvendelse til ejendomskontoret.

Det anbefales, at beboeren har tegnet en indboforsikring, da ejendommens forsikring ikke dækker indbo ved eventuelle skader i boligen. 

 

Husdyr

Det er tilladt at have 1 husdyr (hund eller kat), så længe husdyret ikke er til gene.

Tilladelse skal indhentes fra Boligkontoret før anskaffelsen. Visse hunderacer kan ikke tillades, se ansøgningsblanketten.

Tilladelsen kan inddrages, hvis regler om husdyr ikke overholdes:

 • Husdyret må ikke være til gene for andre lejere eller volde skade på mennesker, husdyr eller afdelingens ejendom/områder.
 • Husdyret skal føres i snor på fællesarealerne
 • Efterladenskaber skal opsamles og lægges i de opsatte affaldsbeholdere i området

På grund af havernes størrelse er biavl og hønsehold ikke tilladt. 

 

Kælderrum

Til de to- og treværelses boliger er der et tilhørende kælderrum. Rummet er mærket med boligens nummer. Rummet skal være aflåst, også selv om man ikke benytter det.

 

Køleskab/fryser

Der er installeret køle-/fryseskab i alle lejligheder.

Skabet må ikke afvaskes med kemikalier.

Gummilister på døre må ikke renses med knive, strikkepinde eller lignende - Brug f.eks. en vatpind.

 

Navneskilt

Der er, ved indflytning opsat navneskilt på postkassen og hoveddøren.

Ønsker du ændring af det opsatte navneskilt, rettes skriftlig henvendelse til ejendomskontoret.

 

Nøgler

Der er udleveret:

 • 3 stk. nøgler til indgangsdør.
 • 3 stk. nøgler til skur
 • 3 stk. nøgler til postkasse

Ekstra nøgler kan købes på ejendomskontoret.

 

Opvaskemaskine

Under køkkenvasken er der tilslutningsmulighed for vand og afløb for opvaskemaskine.

Afløbsinstallation kan tilsluttes til afsat studs på køkkenafløb over vandlås.

Der er forberedt til el.

El- og VVS-installationer skal foretages af autoriseret installatør. - Installationen sker for egen regning.

 

Postkasser

Vi har i afdelingen decentrale postkasseanlæg. Du kan på nedenstående tegning se, hvor de er placeret.

 Postkasser2

Du kan hente en større tegning ved at klikke på billedet.

 Numbers

 

Radiatorer

Der er monteret termostatventiler på alle radioatorer.

Hvis rørene er varme - men raditoren kold - kan det skyldes, at der er opnået den temperatur, som termostatventilen er indstillet til. Termostatventilen har derfor lukket for varmen. Ventilen åbner igen automatisk, når temperaturen i rummet falder. -

Hvis termostatventilen tildækkes, virker den ikke.

Er du i tvivl, eller opstår der problemer, så kontakt ejendomskontoret.

 

Telefon

Der er som standard placeret 1 stk. telefonstik i stuen.

Der er dog ikke installeret telefonstik i blok 3 som standart.

Første stik i boligen er såkaldt monopolskillepunkt. Ved reparation af dette tilkaldes din operatør/TDC . Reparationen sker for egen regning.

Installation udover dette stik i boligen er liberaliseret. D.v.s. at enhver har lov til at foretage udvidelse af telefonanlægget efter monopolskillepunktet.

 

Udluftning

Undgå problemer med fugt.

Moderne boliger er velisolerede og tætte. Det giver mindre udgifter til varme og mindre træk, men det kan også give problemer.

Tætningslister på døre og vinduer kan gøre en bolig så tæt, at der er behov for flere udluftninger end før.

En familie på 4 personer udvikler dagligt ca. 15 liter vand i form af vanddamp fra madlavning, vask og ånde. Hvis denne vanddamp ikke ledes bort, vil der opstå fugtskader.

En bolig er for dårlig udluftet, hvis der er dug på ruderne.

Gør det derfor til en regel at følge nedenstående anvisninger.

Begræns produktionen af vanddamp i køkken og badeværelse - og sørg for at fjerne den vanddamp, der opstår. Selv om der skal spares på varmen, må dette ikke føre til fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Opvarmning af frisk luft koster ikke særligt meget.

Udluftning i køkken og badeværelse sker gennem udluftningsventiler og emhætte.

Det er meget vigtigt, at du ikke lukker udluftningsventilerne.

I de forskellige rum er der indsat udluftningsventiler, der muliggør en ventilation. Lad disse ventiler stå helt eller delvis åbne. Det giver en konstant lille luftfornyelse - uden store varmetab.

Desuden skal boligen udluftes flere gange om dagen, men lad ikke vinduet eller døren stå åbent længe. 5-10 minutters udluftning (gennemtræk) er tilstrækkelig til at luften fornys, uden at vægge og gulv bliver afkølet. På den måde koster det meget lidt varme at varme den friske luft op.

Der må ikke lukkes helt for varmen i ubenyttede rum, idet der derved han opstå fugtskader.

I nattens løb dannes der megen vanddamp i soveværelset. En stor del samler sig i sengetøjet, som derfor bør udluftes grundigt.

Der bør ikke tørres tøj i boligen.

Møbler bør holdes i en passende afstand ydervæggene, så luften kan komme til - og der ikke samles fugt bag møblerne.

Mugpletter dannes særligt bag møbler, der står for tæt mod ydervæggene. - Væggene bliver kolde, og der opstår derfor fugtighed.

Hvis der opstår mugpletter, så kontakt snarest ejendomskontoret. Problemerne er lettere at afhjælpe, når der gribes ind i tide.

 

Udhuse

Disse skal altid holdes aflåste.

Deet er ikke tilladt at bore eller ophænge noget i døren eller de hvide beklædningsplader. 

 

Vand, varme og sanitet

Dryppende vandhaner og løbende toiletter medfører et fordyrende merforbrug af vand.

Varmt- og koldtvandshaner, radiatorventiler, toiletter og afløb vedligeholdes af afdelingen.

Henvend dig derfor straks til ejendomskontoret ved fejl.

Hvis uheldet er ude og der opstår vandskade, skal du omgående underrette ejendomskontoret. Samtidig skal du kontakte dit eget forsikringsselskab, da ejendommens forsikring ikke dækker eventuelle skader på indbo.

 

Vaskemaskine

I alle boliger er der installation til vaskemaskine - både afløb og el.

Der er også el-stik til tørretumbler.
Vi anbefaler en kondenstørretumbler, da det ikke er tilladt at lave hul i væggen til udluftning.
Stikdåser til både vaskemaskine og tørretumbler er af Schuko typen.
Det betyder, at dit stik skal se således ud:
Schuko Plug And Socket

Der er forberedt for håndklædetørrer med el-stik og tilproppede til- og fraløb til fjernvarmeinstallationen i boligen.

 

Det nye Standardkøkken

Koekken 1 Koekken 2

Koekken 3 Koekken 4

Koekken 6 Koekken 6

Aktiviteter
Bestyrelsesmøde

20-09-2018

Bestyrelsesmøde kl 15:00
i Byengen 230 (Bestyrelseslokalet)

Se Referat

Næste møde er torsdag den 11. oktober

         ___________________

Cafe Naboskab

27-09-2018

Spiseaften i Cafe Naboskab

Menu: Forloren hare med Hasselback kartofler og grøn salat

Tilmelding: Lone Schrøder. dls@tdcadls.dk 40136384 (Send SMS)

Se Cafe Naboskab

         ___________________

Se vores præsentationsfolder her:
Byengen Nordengen Kokkedal
 

Facebook